0948 555 031

Home / Tag Archives: Lắp đặt kho cấp đông nhanh tại Quảng Ninh

Tag Archives: Lắp đặt kho cấp đông nhanh tại Quảng Ninh

Sử dụng kho lạnh cấp đông nhanh thực phẩm – Cơ điện Katana

Thực phẩm tươi sống đem làm lạnh đông sẽ có chất lượng cao nhất vì cấu trúc và sự liên kết của nước với các thành phần còn vững chắc nhưng với thực phẩm có chất lượng kém thì khả năng giữ nước giảm, tỷ lệ nước tự do tăng, …

Xem Tiếp »